Nasi wyróżnieni absolwenci Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 05 sierpnia 2012 15:35

Oliwia Bachanek - uczennica Liceum Katolickiego, laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów, a także prezydenta Miasta Puławy, po ukończeniu klasy I średnia ocen - 5,23, udział w licznych konkursach recytatorskich i przedmiotowych.


Katarzyna Hampel, która ukończyła nasze Gimnazjum Katolickie i uczęszczała do Liceum Katolickiego, po I roku nauki kontynnuje zajęcia szkolne w angielskiej szkole katolickiej w Woldingham School - w nagrodę dla najlepszych w Polsce uczniów szkół katolickich


Anna Elizabeth Apps - dyplom z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych; ukończyła studia podyplomowe w SGH - Kierunek Zarządzanie Firmami Europejskimi; praca - "Loborpress" spółka z o.o.


Karolina Bronikowska - Szkoła Główna Handlowa - ukończyła studia na kierunku Marketing i Zarządzanie; praca - Princewaterhause Coopers


Ewa Kacperek - Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji - dyplom z wyróżnieniem; ukończyła z wyróżnieniem Studia Prawa Angielskiego i Europejskiego UW; kurs prawa niemieckiego i europejskiego UW; - otrzymała semestralne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Eberharda Karla w Tybindze; rozpoczęła studia w Centrum Prawa Amerykańskiego UW


Lena Wilczyńska - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji - kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne - Europeistyka; oraz na Wydziale Politologii w Bremie (praktyka w Oldenburgu)


Anna Rojek - Uniwersytet Warszawski - ukończyła studia z Zakładzie Turkologii Instytutu Orientalistyki na Wydziale Neofilologii


Michał Sadura - Uniwersytet Warszawski - ukończył studia na kierunku Historia Sztuki


Aneta Ulanowska - Uniwersytet Warszawski - ukończyła studia na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz równolegle studia na Wydziale Ekonomicznym UW


Maciej Libort - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - ukończył studia na kierunku Lingwistyka Stosowana (język niemiecki i angielski) - finalista Olimpiady Języka Niemieckiego


Konrad Rozesłaniec - Politechnika Warszawska - ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych


Katarzyna Kaliszczak - Politechnika Warszawska - ukończyła studia na Wydziale Architektury; wyróżniona semestralnym stypendium w USA


Ewa Papułyńska - Uniwersytet Warszawski - licencjat ze Stosunków Międzynarodowych; studia magisterskie i tytuł magistra zdobyła na Uniwersytecie w Londynie

Poprawiony: środa, 22 sierpnia 2012 11:28