Historia szkoły Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 sierpnia 2012 16:18

 

Nasza szkoła  jest  jedną z najstarszych szkół społecznych w Polsce. Powstała w dniu 1 września 1990 roku z inicjatywy członków terenowego Koła Towarzystwa Przyjaciół ?Powściągliwości i Pracy? jako I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Puławach.

Powołanie do życia szkoły było konsekwencją kilkuletniej działalności osób, które swój wolny czas poświęcały na działalność społeczną, np. w formie organizowania lekcji powtórzeniowych przy parafii ?na Górce?, organizowanie imprez kulturalnych na terenie Puław, organizowanie pomocy dla Polaków przebywających za wschodnią  granicą.  Do  grona  założycieli  należeli między innymi ks. Mieczysław Gładysz, ks. Wojciech Zięba, p. Izabella Bronikowska, p. Ewa Blaim-Główczyńska, p. Renata Siedlaczek.

Pierwszą siedzibą szkoły były trzy sale w puławskim Domu Chemika.

Od początku istnienia placówki wprowadzono w niej zwiększoną liczbę godzin nauki języków obcych, a także zasady niewielkiej liczebności zespołów klasowych, ścisłego kontaktu między szkołą a domem i życzliwej atmosfery podczas zajęć lekcyjnych.

W związku ze zwiększającą się liczbą klas w roku szkolnym 1991/92 przeniesiono siedzibę szkoły do budynku przedszkola przy ulicy Leśnej 15.

 

Ostatecznym lokum, dzięki staraniom członków Towarzystwa, stał się budynek przy ul. Eustachiewicza 1.

 

Od 1998 roku dzięki staraniom grona pedagogicznego, którego światopogląd jest spójny z wartościami chrześcijańskimi, szkoła funkcjonuje jako I Katolickie Społeczne Liceum Ogólnokształcące zrzeszone w Radzie Szkół Katolickich.

Do dotychczasowych zajęć szkolnych i pozaszkolnych dodano wspólne msze święte, spotkania z ludźmi żyjącymi autentyczną wiarą, udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, a także spotkaniach uczniów i nauczycieli szkół katolickich na Jasnej Górze.

23 września 2000r. obchodziliśmy jubileusz 10-lecia istnienia naszej Szkoły. Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a następnie odbyło się spotkanie w szkole, z udziałem zaproszonych gości.

W związku z reformą systemu edukacji od 1 września 2001 roku utworzono Zespół Szkół Katolickich, w ramach którego funkcjonuje również Gimnazjum Katolickie. Od początku jego istnienia zwiększyliśmy liczbę godzin przedmiotów, które objęte są egzaminem gimnazjalnym, a także liczbę godzin nauki języków obcych.

W roku 2004 otrzymaliśmy certyfikat Szkoły z klasą, który jest potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania i wychowania. A tak - na przestrzeni historii szkoły - wyglądały lekcje:

Systematycznie organizowaliśmy uroczystości szkolne, świętując dni ważne dla naszej Ojczyzny, Kościoła oraz naszej szkolnej społeczności.

Corocznie organizowaliśmy wycieczki, rajdy, kuligi i ogniska.

Uczniowie klas maturalnych od lat tradycyjnie bawią się na studniówkach.

11 października 2010 r. obchodziliśmy jubileusz 20-lecia istnienia szkoły. Podczas uroczystości poświęcono sztandar szkoły.

Szkoła otrzymała imię świętego Brata Alberta Chmielowskiego.

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny w oparciu o dramat Karola Wojtyły "Brat naszego Boga".

Obecnie Zespół Szkół Katolickich cieszy się dobrą opinią w środowisku puławskim jako szkoła wychowująca młodzież w duchu wartości chrześcijańskich oraz dzięki dobrze dobranej, wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej gwarantująca możliwość nabycia gruntownej wiedzy.

Poprawiony: czwartek, 20 września 2012 11:12