Start O szkołach katolickich napisali
Napisali o szkołach katolickich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 21 sierpnia 2004 01:11

 

Napisali o szkołach katolickich:

 

Niestety, tego rodzaju szkoły są niedoceniane, bo nie mają długiej tradycji i nie ma ich wiele. Nie dziwi to, że ludzie podchodzą z rezerwą do tej inicjatywy, bo nie wiedzą, jak to będzie. Zakładanie takich szkół i ich prowadzenie wymaga pasjonatów i ludzi mocnych. (...)  Gratuluję tym, którzy posyłają do gimnazjum katolickiego swoje dzieci! Czynią to bowiem, mając przekonanie, że otrzymają tam one nie tylko dobre wykształcenie (wymogi są ustalone przez władze oświatowe, dlatego poziom kształcenia i wymagania nie mogą być niższe), ale także wychowanie w duchu wartości i kształtowanie postaw zgodnych ze wskazaniami Chrystusa. Jestem przekonany, że po początkowej nieufności obserwujących, być może niewystarczającej wiedzy o istnieniu i charakterze tej placówki, z czasem zyska ona bardzo dobrą opinię, a określona, konieczna dla funkcjonowania szkoły odpłatność nie będzie przeszkodą.

Ks. Roman Tomaszczuk; GN 36/2014 Świdnica


Coraz częściej wbrew utartym opiniom, że świat pędzi w zastraszającym tempie, my, dorośli, zatrzymujemy się, by uświadomić sobie sens tworzenia rodziny, a co za tym idzie także posiadania dzieci. Okazuje się wtedy, że nie pieniądze i kariera są najważniejsze, ale dobre wychowanie dziecka. Przed ważnym wyborem stają rodzice dzieci kończących szkołę podstawową. Gdzie posłać swojego grzecznego syna, by za rok nie stał się osiedlowym łobuzem.

Justyna Jarosińska,

?Co miesiąc nowy nawyk?, Gość niedzielny ? edycja lubelska, nr. 38/2011, str. 3)

Nie wystarczy, żeby szkoła przekazywała wiedzę, bo tę można czerpać z wielu źródeł. Szkoła ma formować człowieka. Dlatego czas postawić na edukację opartą na czytelnych wartościach. Na edukację katolicką.

Mamy w Polsce ponad 500 szkół katolickich, w których uczy się ponad 50 tys. dzieci i młodzieży. To dużo czy mało? Jeśli weźmiemy pod uwagę, że po 1989 roku szkolnictwo katolickie trzeba było odbudowywać niemal od zera, liczba szkół wydaje się imponująca.

To jednak ciągle kropla w morzu potrzeb, bo obejmuje nieco powyżej procenta wszystkich uczących się. Tymczasem szkoły te mają dziś ważną misję do spełnienia.

Dzisiejszy świat wręcz woła o to, żeby zająć się katolicką edukacją z jeszcze większym zaangażowaniem ? podkreśla ks. Adam Kostrzewa, przewodniczący Rady Szkół Katolickich. ? Rodzice są coraz bardziej zabiegani, często nieprzygotowani do tego, by pełnić tak odpowiedzialną rolę. A młodzież jest łudzona różnymi pokusami, używkami i kulturą rozwiązłości. Dlatego szkoła nie może poprzestawać na przekazywaniu wiedzy.

Szkoły katolickie są u nas często prowadzone także przez diecezje, zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia i ? rzadziej ? przez osoby prywatne. O przyznaniu placówce statusu szkoły katolickiej decyduje miejscowy biskup. Ponad połowę placówek stanowią szkoły publiczne. Ich nieodpłatność to niewątpliwy atut. Plusem tych niepublicznych bywają z kolei mniej liczne klasy.

Szkoły katolickie są oparte na jasnych zasadach, zapewniają bezpieczeństwo i rodzinną atmosferę. Pokazują, że takie cechy jak skromność czy uczciwość to zalety.

Szymon Babuchowski, ?Wiedza to za mało?

http://kosciol.wiara.pl/doc/932127.Wiedza-to-za-malo


 

Wychowanie to proces ciągły, nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży, ale także dorosłych. Wychowujemy się przez całe życie. Patrzymy na różne postawy, nieraz się gorszymy, nieraz zachwycamy. Chcemy być jak inni, chcemy ich naśladować. ? W tym roku Kościół poprzez beatyfikację stawia nam przed oczy wielkiego papieża Jana Pawła II, mówiąc: oto wzór do naśladowania. Idąc za tym wskazaniem, chcemy naszej młodzieży przybliżyć Papieża Polaka, którego młodzi już mniej pamiętają ? gdy odszedł do domu Ojca, mieli po 12-13 lat. Dziś, gdy wkraczają w dorosłość, szukają autorytetów w tym liberalnym, nieczułym na człowieka świecie ? mówi s. Maksymiliana Wojnar z Rady Szkół Katolickich.


Papież z Polski przez 27 lat pontyfikatu pouczał nas w różny sposób, poprzez przepowiadanie, dokumenty, encykliki i adhortacje, ale także poprzez świadectwo swojego życia. W czym młodzi ludzie mogą go naśladować, aby nie tylko osiągnąć sukces rozumiany po ludzku, ale dojść do świętości? Recepta wydaje się bardzo prosta, i co ciekawe ? nie odbiega od współcześnie proponowanych młodym ludziom poradników, jak osiągnąć sukces.

W naszym życiu bardzo ważną rzeczą jest wyznaczenie sobie celu działania, zadania do wykonania. Jan Paweł II mówił: ?Iść przed siebie to mieć świadomość celu.? I on ten cel miał jasno określony ? służyć Bogu i człowiekowi, by osiągnąć zbawienie. Aby wyznaczony cel zdobyć, potrzeba środków. Jednym z nich jest samodyscyplina.

Jolanta Marszałek ?Verba docent exempla trahunt. Wychowanie do świętości? ? Niedziela, nr. 41/2011, str. 3

 

 

Wiara daje młodemu człowiekowi siłę do pokonywania trudności i budowania życia opartego na wartościach - takie przesłanie niosło XXIII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, które odbyło się na Jasnej Górze w listopadowe dni poprzedzające Święto Niepodległości.

Nowy asystent Rady Szkół Katolickich bp Marek Mendyk mówił na rozpoczęcie Forum: - Szkoły katolickie mają szczególną misję pójścia do świata i głoszenia Chrystusa. Życzył, by szkoły katolickie wypuszczały w świat charyzmatyków, gdyż tylko ludzie święci zmieniają ten świat.

Anna Cichobłazińska "Mocni wiarą", Niedziela, nr 48/2012, str. 12-13

 

 

 

 

 

Szkoły katolickie to nie tylko dobre wykształcenie, wykazywane w rankingach edukacyjnych, ale przede wszystkim wychowanie oparte na systemie wartości, który czerpie z Ewangelii. ? Szkoła musi być budowana na trwałym fundamencie wartości ? mówi s. Maksymiliana Wojnar z Rady Szkół Katolickich.

Szkoły katolickie mają obowiązek oprzeć się narzucanej ideologii relatywizmu, obcej kulturze, otrzymują w tym względzie wsparcie naukowe i duszpasterskie oraz odpowiednie materiały edukacyjno-formacyjne i wychowawcze. Ten sposób wspierania nauczycieli na skalę ogólnopolską jest prowadzony przez Radę Szkół Katolickich już od dwudziestu lat. Celem jest rozwój osobowy nauczycieli. Formujący się nauczyciel i świadomi prawdy rodzice są zdolni dobrze służyć wzrastaniu dzieci i młodzieży.

Szkoła katolicka, dla której nauczanie Kościoła stanowi podstawę misji i służby, jest otwarta dla każdego, komu prawdziwe dobro dzieci i młodzieży leży na sercu. Wizja takiego dobra i staranie o nie to najlepszy wybór, także dla poszukujących.

 

Szkoły katolickie ukazują się światu jako szkoły z wartościami. W dobie życia bez wartości rodzice, nauczyciele, wychowawcy poszukują szkół, które będą kierowały się jasnymi zasadami, które będą wychodziły naprzeciw potrzebom dzieci, młodzieży, rodziców.

Szkoły katolickie podkreślają wagę systemu wartości w wychowaniu. Ma to przełożenie na praktykę. Mówi się, że najwięcej problemów z wychowaniem uczniów mają gimnazja, ale w gimnazjach katolickich takich trudności nie ma. Wychowanie gimnazjalistów oparte na czytelnym systemie wartości i jasnych zasadach skutkuje przekonaniem uczniów, rodziców i nauczycieli, że najważniejsze jest, by uczeń wyrósł na dobrego człowieka.

Niepokój rodziców i nauczycieli budzą rozporządzenia dotyczące przekazu treści na temat szeroko pojętej tolerancji, często opacznie rozumianej. Obawy budzą również zapowiedzi zmian programowych dotyczących przygotowania do życia w rodzinie. Powinnością szkoły katolickiej jest zapewnienie tożsamości kulturowej i moralnego wychowania.

Szkoły katolickie mają dobre wyniki dlatego, że wychowują ? podkreślają w swoich wypowiedziach rodzice, nauczyciele i absolwenci szkół.

Anna Cichobłazińska, Anna Przewoźnik "Szkoły na fundamencie wartości", Niedziela, nr 38/2015, str. 44-45

Poprawiony: czwartek, 24 września 2015 10:16
 

do zakończenia maturzystów...

Courtesy of Go Mylo Countdown

100 lat solenizantom

Wczoraj : Czesława Agnieszki
Dzisiaj : Bartosza Feliksa
Jutro : Kai Lukasza
Ulti Clocks content